Copyright 2024 - Volejbalový klub SK JOKY

Hra

 • Při losování se stříhá, vítěz má právo si vybrat podání, příjem nebo stranu, prohraný si může vybrat ze zbylých dvou možností:
 • Družstvo získá bod, když umístí přes síť míč do pole soupeře
 • Družstvo získá bod, když se soupeř dopustí chyby
 • Podává to družstvo, které vyhrálo předcházející rozehru
 • Hráči se na podání pravidelně střídají a můžou podávat v jednom postavení pouze dvakrát za sebou
 • V žádné kategorii nelze hrát na první přes
 • Střídání se provádí způsobem náhradník za hráče
 • Střídání probíhá libovolně
 • Střídání probíhá mezi rozehrami s vědomím rozhodčího
 • Při hře nejsou povoleny oddechové časy
 • Přestávka mezi utkáními je dána pořadatelem
 • Závěrečný hvizd znamená oznámení uplynutí hracího času nikoliv ukončení rozehry. Ta musí být dohrána do konce. Pokud skončí utkání nerozhodným výsledkem, hraje se poslední rozhodující rozehra
 • Hodnocení výsledku utkání: každý vítězný set znamená 1 bod, o vítězství rozhodují body – poměr setů – poměr míčů – vzájemný zápas (pokud se družstvo nedostaví do poloviny hraného času – vítězí soupeř 20:0, každá minuta, kdy není tým na hřišti do poloviny hraného času = 1 bod pro soupeře, tzv. 00:01-0:59 1 bod atd.

* Modrý text jsou doporučující formy a nejsou součásti oficiálních pravidel republikových festivalů

Stáhněte si pravidla minivolejbalu v přehledné formě k vytištění ze souboru ...  

 

Žlutý minivolejbal 2018/19

Věkové omezení:

 • Klubový volejbal: 1. 7. 2010 a mladší
 • Školní volejbal: 1. - 3. třída (6 - 8 let)
 • Starší začátečníci: (doporučuje se povolit start max. jednoho staršího hráče, absolutního začátečníka v družstvu)

Počet hráčů:

 • Dvojice
 • Jednotlivci
 • Družstvo tvoří maximálně 3 hráči (2 hráči + 1 náhradník)
 • Pro školní kola a krajské festivaly (2 hráči + 2 náhradníci)

Rozměry hřiště:

 • Dvojice: hřiště: 4,5 x 9 m, rozdělené sítí
 • Jednotlivci: hřiště: 3 x 9 m, rozdělené sítí

Výška sítě:

 • 195 cm, postranní anténky (na obou vzniklých hřištích v rámci jednoho klasického volejbalového hřiště)

Míč:

 • Odlehčený volejbalový míč 180 - 210 g

Trvání:

 • Utkání probíhá na jeden nebo dva hrané sety 4 - 10 minut
 • Varianta na jeden set do 5 - 8 bodů

Průběh rozehry:

 • Zahajovací postavení (forma 2 - 2):
  • Přijímající družstvo: dva hráči stojí vedle sebe
  • Podávající družstvo: jeden hráč na podání, druhý ve hřišti v pravé nebo levé polovině hřiště a podávající hráč se přesouvá po podání do neobsazené poloviny hřiště
 • Podání:
  • Vhození míče jakýmkoliv způsobem (doporučeno jednoruč vrchem nebo obouruč vrchem) nebo odbití obouruč vrchem (prsty) (začátečníkům je povoleno začít z 3 m čáry).
 • Rozehra:
  • Forma 1 - 1: míč je chycen a hozen na druhou stranu
  • Forma 2 - 2 :Rozehry se musí zúčastnit oba spoluhráči
   • První kontakt: míč je chytán a nahráván hodem obouruč nebo jednoruč ke spoluhráči
   • Druhý kontakt: míč je chytán a obouruč nebo jednoruč přehazován přes síť
   • Tento sled činností je vyžadován, jiný (například: okamžité přehození) se pokládá za chybu
   • Při současnem chycení obou hráčů může jeden z hráčů přehodit míč přes síť nebo nahrát svému spoluhráči

Další pravidla

 • Není povoleno chodit (běhat) s míčem, jeden krok s charakterem výkroku a výskoky jsou povoleny (doporučeno po chycení ihned odhodit míč)
 • Dotek sítě je posuzován podle oficiálních pravidel volejbalu
 • Není povoleno odehrát míč nohou

 

 Oranžový minivolejbal 2018/19

Věkové omezení:

 • Klubový volejbal: 1. 7. 2009 a mladší
 • Školní volejbal: 2. - 4. třída (7 - 9 let)
 • Starší začátečníci (doporučuje se povolit start max. jednoho staršího hráče, začátečníka v družstvu)

Počet hráčů:

 • Dvojice
 • Jednotlivci
 • Družstvo tvoří maximálně 3 hráči (2 hráči + 1 náhradník)
 • Pro školní kola a krajské festivaly (2 hráči + 2 náhradníci)

Rozměry hřiště:

 • Dvojice: hřiště: 4,5 x 9 m, rozdělené sítí
 • Jednotlivci: hřiště: 2 x 9 m, rozdělené sítí

Výška sítě:

 • 195 cm, postranní anténky po 4, 5 m (tj. na klasickém volejbalovém hřišti je prostřední anténa společná pro obě hřiště)

Míč:

 • Odlehčený volejbalový míč 180 - 210 g

Trvání:

 • Utkání probíhá na jeden nebo dva hrané sety 5 - 10 minut
 • Varianta na jeden set do 5 - 8 bodů

Průběh rozehry:

 • Zahajovací postavení:
  • Přijímající družstvo: dva hráči stojí vedle sebe
  • Podávající družstvo: jeden hráč na podání, druhý ve hřišti v pravé nebo levé polovině hřiště a podávající hráč se přesouvá po podání do neobsazené poloviny hřiště
 • Podání:
  • Vhození míče vrchním způsobem jednoruč nebo odbitím obouruč vrchem (prsty) (začátečníkům je povoleno začít z 2 m čáry)
 • Rozehra:
  • Forma 1 - 1: míč je chycen a po vlastním nadhozu odbit prsty přes síť
  • Forma 2 - 2 :Rozehry se musí zúčastnit oba spoluhráči
  • První kontakt: první míč je chycen, nahráván spoluhráči odbitím obouruč vrchem (prsty) po vlastním nadhozu (důraz hrát nad čelem)
  • Druhý kontakt: míč od spoluhráče je chycen a následně odbit obouruč vrchem (prsty) přes síť po vlastním nadhozu. Je možno odbít obouruč vrchem (prsty) rovnou přes síť bez chycení
  • Tento sled činností je vyžadován, jiný (například: absence odbití) se pokládá za chybu
  • Při současném chycení obou hráčů může jeden z hráčů po nadhozu odbít prsty míč přes síť nebo odbít prsty na svého spoluhráče

Další pravidla

 • Není povoleno chodit (běhat) s míčem, jeden krok s charakterem výkroku a výskoky jsou povoleny (doporučeno po chycení ihned nadhodit míč)
 • Dotek sítě je posuzován podle oficiálních pravidel volejbalu
 • Není povoleno odehrát míč nohou

 

Červený minivolejbal 2018/19

Věkové omezení a pohlaví:

 • Klubový volejbal: 1. 7. 2008 a mladší
 • Školní volejbal: 3. - 5. třída (8 - 10 let)
 • Starší začátečníci (doporučuje se povolit start max. jednoho staršího hráče, začátečníka v družstvu)

Počet hráčů:

 • Dvojice
 • Jednotlivci
 • Družstvo tvoří maximálně 2 hráči (2 hráči + 1 náhradník)
 • Pro školní kola a krajské festivaly (2 hráči + 2 náhradníci)

Rozměry hřiště:

 • Dvojice: hřiště: 4,5 x 9 m, rozdělené sítí
 • Jednotlivci: hřiště: 2 x 9 m, rozdělené sítí

Výška sítě:

 • 220 cm, postranní anténky (na obou vzniklých hřištích v rámci jednoho klasického volejbalového hřiště)

Míč:

 • Odlehčený volejbalový míč 211 - 230 g

Trvání:

 • Utkání probíhá na jeden nebo dva hrané sety 5 - 10 minut
 • Varianta na jeden set do 8 - 11 bodů

Průběh utkání:

 • Zahajovací postavení (forma 2 - 2):
  • Přijímající družstvo: dva hráči stojí vedle sebe
  • Podávající družstvo: jeden hráč na podání, druhý ve hřišti v pravé nebo levé polovině hřiště a podávající hráč se přesouvá popodání do neobsazené poloviny hřiště
 • Podání:
  • Odbití obouruč vrchem (prsty) (začátečníkům je povoleno začít odbitím z 2m čáry) nebo jednoruč spodem či vrchem (není povolen výskok)
 • Rozehra:
  • Forma 1 - 1: první odbití hráče je vždy jednou nebo dvakrát nad sebe prsty, následné odbití směřuje přes síť
  • Forma 2 - 2: rozehry se musí zúčastnit oba spoluhráči.
   • Varianta A: při prvním kontaktu hráče A nebo druhém kontaktu hráče B s míčem je možné provést meziodbití obouruč vrchem (prsty) nad sebe. Při třetím kontaktu hráče A je meziodbití zakázáno a míč je odbit přes síť obouruč vrchem (prsty) nebo jednoruč vrchem - definovat
   • Varianta B: při prvním kontaktu hráče A s míčem je možné provést meziodbití obouruč vrchem (prsty) nad sebe. Při druhém kontaktu hráče B je meziodbití zakázáno, pokud odbíjí míč přes síť obouruč vrchem (prsty) nebo jednoruč vrchem
   • V počátečních stádiích je možno dvě odbití nad sebe
   • Používá se pouze tohoto základního odbití: obouruč vrchem (prsty), jednoruč vrchem, spodem (podání)
   • Míč musí být odbit, nikoliv hozen (nečisté odbití je u začátečníků tolerováno)
   • Při hře přes síť lze odbít obouruč vrchem (prsty) ve výskoku – pozor na tažené míče směrem dolů = chyba
   • Odbití jednoruč vrchem může být provedeno při úderu přes síť, když je míč zcela pod horním okrajem sítě a dlaň nad úrovní ramen
   • Odbití obouruč spodem (bagrem) je zakázáno
   • Odbití jednoruč spodem vyjma podání je zakázáno

Další pravidla:

 • Dotek sítě je posuzován podle oficiálních pravidel volejbalu
 • Není povoleno hrát míč nohou

 

Zelený minivolejbal 2018/19

Věkové omezení a pohlaví:

 • Klubový volejbal: 1. 7. 2007 a mladší
 • Školní volejbal: 4. - 6. třída (9 - 11 let)

Počet hráčů:

 • Trojice
 • Dvojice
 • Družstvo tvoří maximálně 4 hráči (2 hráči + 1 náhradník)
 • Pro školní kola a krajské festivaly (2 hráči + 2 náhradníci)

Rozměry hřiště:

 • Trojice: hřiště: 4,5 x 12 m, rozdělené sítí
 • Trojice: pro vybrané turnaje 6 x 12 m, rozdělené sítí
 • Dvojice: hřiště: 4,5 x 9 m, 4, 5 x 12 m, rozdělené sítí

Výška sítě:

 • 220 cm, postranní anténky (na obou vzniklých hřištích v rámci jednoho klasického volejbalového hřiště)

Míč:

 • Normální volejbalový míč 260 - 280 g,
 • Pro průpravné hry a zejména v počátcích lze používat odlehčený volejbalový míč 211-230 g

Trvání:

 • Utkání probíhá na jeden nebo dva hrané sety ϳ - 12 minut
 • Varianta na dva hrané sety do 11, 15 bodů

Průběh utkání:

 • Zahajovací postavení (forma 2 - 2):
  • Přijímající družstvo: dva hráči stojí vedle sebe
  • Podávající družstvo: jeden podává, jeden stojí ve hřišti, druhý nabíhá po podání do uvolněného prostoru
 • Zahajovací postavení (forma 2 - 3):
  • Přijímající družstvo: dva vzadu, jeden vpředu uprostřed, všichni mohou útočit
  • Podávající družstvo: jeden hráč stojí uprostřed pod sítí, druhý vzadu vpravo nebo vlevo, třetí hráč nabíhá po podání do uvolněného prostoru
 • Podání:
  • Vrchní nebo spodní odbití jednoruč (začátečníkům je povoleno začít odbitím prsty z ϲ nebo 4, 5 m čáry)
 • Rozehra (forma 2 – 2 a 3 – 3):
  • Povinná minimálně dvě (maximálně tři) odbití na jedné straně
  • Používá se těchto základních odbití: obouruč vrchem (prsty), obouruč spodem (bagr) a odbití jednoruč vrchem (bez výskoku) nebo spodem
  • Pouze první odbití po servisu lze odbít obouruč spodem (bagrem)
  • Míč musí být odbit, nikoliv hozen (nečisté odbití je u začátečníků tolerováno)
  • Při hře přes síť lze odbít obouruč vrchem (prsty) ve výskoku - pozor na tažené míče směrem dolů = chyba
  • Odbití jednoruč vrchem může být provedeno při úderu přes síť, když je míč zcela pod horním okrajem sítě
  • Blokování je povoleno (dotek míče blokem není posuzován jako první úder)

Další pravidla:

 • Dotek sítě je posuzován podle oficiálních pravidel volejbalu
 • Je povoleno hrát míč nohou (nedoporučuje se)

 

Modrý minivolejbal 2018/19

Věkové omezení a pohlaví:

 • Klubový volejbal: 1. 7. 2006 a mladší (kategorie dívky a chlapci)
 • Školní volejbal: 5. - 7. třída (10 - 12 let)
 • Soutěž se hraje jako otevřená pro všechny typy družstev: chlapci, dívky i smíšená družstva

Počet hráčů:

 • Trojice
 • Dvojice
 • Družstvo tvoří maximálně 4 hráči (2 hráči + 1 náhradník)
 • Pro školní kola a krajské festivaly - 2 hráči + 2 náhradníci

Rozměry hřiště:

 • Trojice: hřiště: 4,5 x 12 m, rozdělené sítí
 • Trojice: pro vybrané turnaje 6 x 12 m, rozdělené sítí
 • Dvojice: hřiště: 4,5 x 9 m, 4,5 x12 m, rozdělené sítí

Výška sítě:

 • 205 cm pro dívky a 215 cm pro chlapce, postranní anténky (na obou vzniklých hřištích v rámci jednoho klasického volejbalového hřiště), při společné soutěži chlapců a dívek určí výšku pořadatel (doporučeno 211 cm)

Míč:

 • Normální volejbalový míč 260 - 280g

Trvání:

 • Utkání probíhá na jeden nebo dva hrané sety ϳ - 12 minut
 • Varianta na dva hrané sety do 10, 15bodů

Průběh utkání:

 • Zahajovací postavení (forma 2 - 2):
  • Přijímající družstvo: dva hráči stojí vedle sebe
  • Podávající družstvo: jeden podává, jeden stojí ve hřišti, druhý nabíhá po podání do uvolněného prostoru
 • Zahajovací postavení (forma 2 - 3):
  • Přijímající družstvo: dva vzadu, jeden vpředu uprostřed, všichni mohou útočit
  • Podávající družstvo: jeden hráč stojí uprostřed pod sítí, druhý vzadu vpravo nebo vlevo, třetí hráč nabíhá po podání do uvolněného prostoru
 • Podání:
  • Vrchní nebo spodní odbití jednoruč (začátečníkům je povoleno začít odbitím prsty z 6 nebo 4,5 m čáry)
 • Rozehra (forma 2 – 2 a 3 – 3):
  • Povinná minimálně dvě (maximálně tři) odbití na jedné straně
  • Používá se všech herních činností
  • Odbití obouruč spodem (bagrem) a blokování je povoleno (dotek míče blokem není posuzován jako první úder)
  • Je dovoleno odbíjet kteroukoliv částí těla
  • Míč musí být odbit, nikoliv hozen (nečisté odbití je u začátečníků tolerováno)

Další pravidla:

 • Dotek sítě je posuzován podle oficiálních pravidel volejbalu
 • Je povoleno hrát míč nohou (nedoporučuje se)
Copyright 2019 - Volejbalový klub SK Joky
Odkazy:
 • Český volejbalový svaz
 • MČ Praha 21
 • MČ Praha Běchovice
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Pražská tělovýchovná unie
 • Portál hlavního města Prahy